Blogg

Tar ni rätt betalt?

Intäkter och kostnader är den enkla subtraktionen som visar hur ditt företag faktiskt går – vinst eller förlust.

Låt oss börja titta lite närmare på intäkterna. Omöjligt att riktigt påverka tycker nog många. Intäkterna blir som de blir, beroende på hur kunderna handlar och agerar och vi kan ju inte tvinga kunder att köpa just av oss och just våra produkter. Förvisso, kunderna kan inte tvingas till affärer. Trots det kan intäktsnivån påverkas i de fall kunder väljer att göra affärer med just Ditt företag. Ställ helt enkelt följande enkla frågor: 

  • Tar vi betalt för allt vi ska ta betalt för? 
  • Tar vi betalt för allt vi bör ta betalt för? 
  • Kan vi ta mer betalt för något? 
  • Kan vi ta betalt för något mer? 

Kan Du oförbehållsamt svara ja på dessa frågor bör du fokusera på upprätthållandet av de försäljningsvolymer som krävs för god lönsamhet.

Om Du däremot svarar nej eller vet ej på någon/några av frågorna är det nog så att Du och medarbetarna i företaget ägnar er åt det kanske vanligaste beteendet när det gäller att hantera intäkter – att pruta med sig själv. Men, och det här är viktigt, man har i längden inte råd att pruta med sig själv bara för att man tror sig vara bussig mot kunderna. Tror att man måste lämna rabatter och medskick för att konkurrenterna gör det.

·        Våga ta betalt. Vi ser med viss förvåning många företag som konstant prutar med sig själv, ger rabatter och frångår sin prissättningsmodell av rädsla att tappa affärer. Et tydligt exempel på detta såg vi hos vår kundbilverkstaden. Ägaren förklarade direkt att debiterade 840:-/timme. När vi gemensamt analyserade resultatet stod det klart att den verkliga timintäkten låg på 714:-/timme och var därmed största orsaken till den här bilverkstaden med nöd och näppe klarade av ett 0-resultat, trots full beläggning. Om ägaren slutade att pruta med sig själv och att dribbla med prissättningen, kunde verksamheten ganska lätt och smidigt höja verkliga timintäkten till 750:-/timme, vilket direkt syntes i en vinst på c a 500 tkr. Därför blir vårt råd: Ta fram en logisk modell för prissättning som passar Ditt företags förutsättningar. Lär Dig sedan att sakligt argumentera för Din modell för att ta betalt.

Viktigt för rätt prissättning:

  • Vilka kostnader har jag
  • Vilket pris har konkurrenterna, och vilka är dina konkurrenter?
  • Hur vill du positioner ert företag?

Din viktigaste ekonomiska uppgift som företagare/ledare är att konstant arbeta med lönsamhetsutveckling i företaget. Det gör Du bäst genom att ofta och löpande följa upp rörelseresultatet. Ta gärna hjälp av externa bollplank för att få nya idéer, diskutera Dina egna reflektioner och för att hitta just Ditt företags nyckelfaktorer för lönsamhet. Vi hjälper Dig gärna i den processen
#ägarerättbetalt, #ägardirektiv, #ägarekostnadsanalys, #ägarerörelseresultat, #ägareprissättning  

www.ownership4.com

Dela: