Ägardokument

Har ni alla rekommenderade dokument för företaget?

1. Externt:

a. Ägardirektiv, Grunden till hur ni som ägare tänker, allt från historian till visionen och de olika målen, juridiskt
b. Ägarpolicy, Ger information om företagets inriktning för både medarbetare och samarbetspartners t.ex.
c. VD- instruktion, Ger VD rammarna inom vilket hen ska arbeta och vad som skall rapporteras
d. Äktenskapsförord

2. Internt:

a. Ägarplan, Vad har ni som ägare mål med ägandet, börsen, exit eller gå vidare i familjen
b. Aktieägardokument, Juridiskt som reglerar förhållandet mellan ägarna
c. Styrelsens arbetsordning