Ägardirektiv

Alla företag bör ha ett ägardirektiv

Ägarna skriver detta för att underlätta för styrelse och ledning, det är ett dokument som man ska följa om det ska vara till någon nytta. Hur ska bolaget styras? Vad som är ägarnas tankar och riktlinjer? hur företaget skall utvecklas?

Man kan börja med att skriva det enkelt och sedan ta hjälp av någon för skrivandet t.ex. en jurist, inte nödvändigt som sätter punkter och komma rätt. Det viktiga är att alla som ska använda det förstår det och ger hjälp och stöd.

Man kan börja med hur företaget kom till. Speciellt inom familjeföretag eller liknande, där ursprunget kan vara viktigt för företagskulturen. Företagskulturen är ju på vilket sätt man driver företaget.

Hur startades företaget och vad är företagets inriktning? Har man de som var med i starten har de kanske ett gammalt ägardirektiv annars kan det vara bra att prata med de som startade företaget.

Nästa fråga blir ju att beskriva hur företaget har utvecklats under åren. Viktigt att både gå igenom det som har varit det bästa så väl som det svåraste. Båda dessa kan ge information om hur man tar företaget vidare. Där finns kanske framgång faktorerna! Men glöm aldrig att det är historia och ni arbetar mot framtiden och det ända som är konstant är förändringen.