Tjänster

Vi är erfarna och kunniga företagsrådgivare som i första hand vänder oss till ägare och ledning för små- och medelstora ägarledda företag.

Vår utgångspunkt är alltid det enskilda företagets behov, situation och förutsättningar – vad man vill förändra, avveckla eller utveckla. Från ett ägarperspektiv bidrar vi aktivt till den processen genom intresse, engagemang, aktivitet, inspiration och reflektion. Vi är därför med Dig i olika skeende som till exempel: