Om oss

Matts Back

Matts Back, f 1953. 25 års erfarenheter från ledande befattningar inom flera av Sveriges fyra stora banker, med tonvikt på företagsfinansiering och riskmanagement. Har under hela yrkeslivet arbetat i en mängd olika chefsbefattningar och där utvecklat både en gedigen erfarenhet och starkt intresse för ledarskapsfrågor. Som konsult är ambitionen att på ett professionellt sätt och baserat på mångårig erfarenhet från svenskt näringsliv, bistå ägarledda företag i problemlösning, ägarfrågor och verksamhetsutveckling. Öppen och lyhörd med väl utvecklad analytisk förmåga och hög integritet.

Håkan Stenson

Håkan Stenson, f 1956, 35 års erfarenhet från ledande ställning i Medicinteknisk och Läkemedelsindustrin, med tonvikt på marknadsföring, försäljning, export och kvalitetssäkring. Under åren har jag startat bolag i både Sverige och Europa och gjort Exits. Har under hela arbetslivet utvecklat ledarskapet inom olika chefsroller inom olika kulturer och länder, vilket gett en stor förståelse för dessa påverkar på ledarskapet. Under de senaste åren har jag övergått till att bli konsult med ambitionen att på ett professionellt sätt och baserat på min mångåriga erfarenhet från näringsliv, bistå ägarledda företag i problemlösning, ägarfrågor och verksamhetsutveckling både för organisationen och personerna.