Företagsanalys

Vår Företagsanalys

I arbetet med våra kunder är vi hela tiden mycket angelägna om att vi och kunden skall ha en samsyn när det gäller innehåll och inriktning för vårt gemensamma arbete och våra gemensamma ansträngningar. Vi inleder därför alltid våra kundkontakter med att upprätta en Företagsanalys, vars syfte är att beskriva nuläget, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Analysen består av:

Företagsanalysen är kostnadsfri, eftersom den är ett viktigt hjälpmedel för både oss och våra kunder