Verksamhetsanalys

I den här delen går vi närmare in på företagets ekonomi genom att, tillsammans med ägare/ledning analysera och diskutera:

Intäkter

Kostnader

Tillgångar

Skulder

Den information vi samlat via denna genomgång ger en tydlig bild av hur kassaflödet och lönsamheten ser ut och kan påverkas. Detta är två helt avgörande faktorer i företagandet och är därför den viktigaste uppgiften för ägare och ledning att bevaka och utveckla. Vi bidrar med att, med hjälp av våra verktyg, främst The Visual Language of Finance®från Bonanza Sweden AB*, beskriva nuläget, eventuella problem och möjligheter på ett åskådligt och lättfattligt sätt, som inte kräver djupare kunskaper i företagsekonomi. *Vi beskriver detta närmare i ett särskilt avsnitt.