Varför Ägardirektiv? (del 2)

Vi fortsätter här våra diskussioner om vikten och nödvändigheten av att upprätta och löpande uppdatera ägardirektiven för företaget. Ägarplanen Det finns en mängd frågor att ta hänsyn till när, var, …

Varför ägardirektiv ? (del 1)

Alla företag bör ha ett ägardirektiv.  Ägarna skriver detta för att underlätta för styrelse och ledning, det är ett dokument som man ska följa om det ska vara till någon nytta. Hur ka bolaget styras? Vad som är …

Aktieägaravtalet

Detta avtal har ingåtts mellan nedan angivna parter: Part A -Aktiepost 1 Part …

Ägarförändringar, vad förändras?

Det finns flera orsaker till varför det blir ägarförändringar i ett företag. Det mest uppbenbara är när man vill sälja eller lämna över bolaget till andra av olika skäl. Men sedan kan det komma som en plötslig …

Har du koll på riskerna…???

I dessa dagar är detta inga problem att prata om risker. Alla ser och försöker hantera alla slags risker relaterade till den pågående ekonomiska krissituationen. Vi återkommer till dagens situation längre farm i detta …