Hur vill vi gå vidare eller varför vill vi inte sluta vara företagsägare?

Vi har i flera fall tagit upp att det kan vara svårt att lämna över. Många gånger beror det på att man ser företaget från flera olika sätt, som inte gäller om man har andra externa ägare. Vi ta några exempel: …

Vad göra om vi får problem?

Alla företagare arbetar hårt för att utveckla sitt företag och skapa långsiktigt hållbar lönsamhet. Trots det uppstår ibland problem av en mängd skilda orsaker. Ibland handlar det om misstag, missbedömningar och/eller …

Varför äger man och vilka mål har man med ägandet

Vi har i flera inlägg haft ämnet uppe. Detta är en del av ägardirektivet och viktigt. Varför är vi ägare och vad har vi för mål med ägandet! Detta är ju det viktigaste för er/dej som ägare och är det övergripande målet. …

Vad gäller för företagets lokalhyresavtal?

I de fall företag hyr lokaler för sin verksamhet, utgår många företagare från att reglerna för lokalhyra i stort är desamma som för hyra av bostad. Så är dock inte fallet. I hyreslagstiftningen finns tydliga skillnader …