Hur gör du i en förhandling?

Vi tänkte ta upp lite om förhandlingsteknik, nu när det är förhandlingar både vad gäller kunder och leverantörer. Hur bra är ni? Förhandlingar kräver ofta träning och åter täning och kunskap! Vi har lagt in några …

Har vi de pengar som behövs…?

Många företag arbetar just nu med årsredovisningen för det verksamhetsår som avslutades vid årsskiftet och beroende på utfallet, tittar man nog också framåt och planerar för hur verksamheten kan/skall utvecklas vidare. …

Är du redo för en extern VD?

Denna vecka har vi en ny samarbetspartner Agneta Olsson, Chair Management AB. Denna vecka ska vi prata om när och var och hur du tänker i frågan om att skaffa en extern VD. Agneta Olsson har en test som är väldigt …

Årsbokslut – onödigt extraarbete, eller….???

Alla företag ska ju upprätta ett årsbokslut eller årsredovisning efter utgången av ett räkenskapsår som utgör en sammanställning av den löpande bokföringen under året. Syftet är att skapa en helhetsbild över …