God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År. Vi återkommer med nya inlägg 9 januari 2023. matts.back@ownership4.com hakan.stenson@ownership4.com www.ownership4.com

Hur vet jag om mitt företag är på obestånd?

Obestånd betyder att ett företag inte längre kan betala sina skulder och att de ekonomiska svårigheterna inte är tillfälliga. Ekonomiskt obestånd kan också vara när värdet på tillgångarna understiger skulderna och det …

Hur hanterar ni ert lager?

Detta är ett ämne som är väldigt viktigt ur flera synpunkter. Vi kommer ta upp en del punkter här. Inköp Först gäller det inköp. När man gör inköp gäller det att ha koll på vad som finns i lager, hur länge …