Varför blir det inte som vi bestämt….????

Du vill utveckla Ditt företag vidare och behöver göra en del strategiska förändringar och diskuterar Dina idéer med medarbetare, styrelse om Du har sådan, revisor med flera andra rådgivare med insyn i Din verksamhet. …

När ni nu har valt ta in nya ägare, hur utvärderar ni dem

Glöm aldrig fråga de er själv 1.    Varför nya ägare? 2.    Vem kan det vara? 3.    Var behövs den nya ägaren? 4.    Nä…

Har du koll på riskerna...???

I dessa dagar är detta inga problem att prata om risker. Alla ser och försöker hantera alla slags risker relaterade till den pågående ekonomiska krissituationen. Vi återkommer till dagens situation längre farm i detta …

Ägardirektivet 5:1 e – Nya direktiv, revisorn bryr sig!

Revisorn bryr sig numera verkligen om hur lönsamheten ser ut i Ditt företag. Men har inte det alltid ingått i revisorn uppgifter kanske Du invänder. Jo så är det nog, att revisorn alltid haft ett allmänt intresse av att …

Tar ni rätt betalt? Många sätt finns det….!!!

Att mäta ett företags lönsamhet kan göras på många olika sätt. Vilket sätt man väljer beror på sammanhang och syfte med mätningen. En del mätmetoder kräver precist och omfattande underlag, andra metoder kräver några få …