Har du koll på rollistan…???

De flesta företagen i Sverige är så kallat ägarledda. Det vill säga ägaren/ägarna är i högsta grad involverade i den dagliga operativa ledningen samtidigt som de ingår i styrelsen och är ägare. Tre viktiga funktioner – …

Innehåll i aktieägaravtal

Har ni flera ägare och inte varit överens?

Ägarledda bolag med flera än en ägare fungerar ofta väldigt bra i starten. Tyvärr är det inte sällan detta senare och ändrar karaktär. Vi har sett att så länge man har röda siffror funkar det, men när det blir svarta …

Varför äger ni företaget fortfarande?

Tiden går och du har drivit ditt företag, kanske tillsammans med andra delägare, under några år nu. Vad har hänt sedan starten? Här är några frågor som man som företagsägare regelbundet behöver återkomma till, utvärdera …