Vad göra om ditt företag får problem?

Alla företagare arbetar hårt för att utveckla sitt företag och skapa långsiktigt hållbar lönsamhet. Trots det uppstår ibland problem av en mängd skilda orsaker. Ibland handlar det om misstag, missbedömningar och/eller …

Vem ska få bli delägare eller ta över?

Vi har i den här serien bloggar diskuterat över hur det är med vilka som skulle kunna ta över eller hur det kan gå till, nu blir det vem vi vill ha in i ägarleden på företaget. Det är mycket som påverkar. …

Hembud, förköp eller samtycke – hur vill jag begränsa handeln med mitt bolags aktier

Vid bildandet av ett aktiebolag ska en bolagsordning fastställas. Bolagsordningen talar om hur bolaget skall drivas och styras och hur aktieägarna kan och får hantera sina aktier. Om bolaget har flera aktieägare är det …

När och vem vill sälja

Detta är ett ämne som är viktigt och som många inte tänker på. Är alla delägarna / familjen med på försäljningen ? Har man överhuvudtaget tänkt på detta. Har du en stor familj eller många delägare så måste …