Andra bryr sig!

För många år sedan bestämde sig min far och hans kompanjon att sälja sitt företag, som de  framgångsrikt drivit i drygt 20 år. De hade många intressenter och relativt snabbt kom man till avslut  med en av …

Varför vill ni sälja

När ni nu kommit fram till att ni vill sälja så kommer frågan varför vill ni sälja. Vi kan ta det lite genom öppna frågor. Är alla delägare med på det och det är viktigt att man diskuterat igenom det ordentligt. Varför …

Har du koll på avtalen…?

Vi fortsätter också i detta inlägg att lite mera i detalj kommentera de olika inslagen i ägarförändringsprocessen och vi tar idag sikte på avtals- och tillståndssituationen. När ägarförändringsprocessen når …

Vad är målet för ägande o för ägarbytet?

Detta är frågor som vi inte så sällan råkar på. Har en familj drivit och ägt ett företag under mer än 15-20 år så har intressena av ägandet börjat skilja sig åt. Familjen som bara var två när man startade är nu två …