Är ditt företag redo för en ägarförändring???

Vi fortsätter även denna vecka med att lite mera detaljerat gå igenom de olika inslagen i processen  runt en förändring av ägandet i ett företag. I förra veckans inlägg presenterade vi översiktligt  …

Vad är de olika delarna i ett ägarskifte

Först kan vi dela de delarna i ett generationsskifte i mjuka och hårda delar. Viktig bit är också att skaffa sig en diskussionspartner. Mjuka delar Mål med ägande för alla delägare …

Generationsskifte – en laddad fråga

Den dagen kommer att komma – dagen då någon annan tar över ditt företag. Hur hårt du som företagare än försöker hålla tanken på detta faktum ifrån dig, så kommer så bli fallet. Om du inte vågar släppa fram den tanken …