Krångla inte till det!!!

Vi fortsätter att också i denna veckas blogginlägg, kommentera olika aspekter på processerna runt ägarförändringar i ägarledda företag. Under senare tid har vi engagerats av flera kunder som rådgivare i olika former av …

Varför saknar så många kompanjonsavtal?

Kompanjonsavtal är för att man ska veta vad var en ska ge och få ut av företaget som man har tillsammans, dvs. rättigheter och skyldigheter. Vi pratat flera gånger om hur viktigt det är att samarbetet i ett företag …

Varför behövs en VD-instruktion?

En VD har enligt aktiebolagslagen uppdraget att sköta den löpande förvaltningen i bolaget enligt styrelsens anvisningar. Vad som hör till den löpande förvaltningen beror på bolagets storlek och verksamhet men rör …

Hur genomför man och styr man ett företags styrelsearbete

Det viktigaste i ert styrelsearbete som vi gått igenom nu under några bloggar är ju att få styrelsearbetet att fungera. Vad är de viktigaste punkterna för styrelsemötena. Planera hela årets möten både …