Vad ska bolagsstyrelsen egentligen göra?

När du startar ett aktiebolag utser du som stiftare företagets styrelse. Det gör du i stiftelseurkunden. Det är sedan styrelsen som leder företagets verksamhet. Alla aktiebolag ska ha en styrelse med en eller flera …

Vad är man som ägare, risken för styrelsemedlem eller ledning?

När man är egenföretagare så är man allt i ett, ägare-styrelse och ledning, men när man sedan växer så blir det allt svårare att hålla samman det och börjar man anställa kan det bli riktigt svårt för intressena som …

Aktiebolaget – en självständig person.

Aktiebolag är en företagsform som bildas av en eller flera grundare och är en juridisk person. Det innebär att bolaget har samma rättsliga rättigheter och skyldigheter som en fysisk person, men grundarna och ägarna är …

Hembud vad innebär det?

Vi har fått en hel del förfrågningar och undringar hur man ska utforma hembudsklausuler. Tittar man bara på standardtexter så får man kanske inte något man själv önskar. Hembud är hur man styr aktiernas övergång …