…och så finns det nyckeltal

När vi pratar om nyckeltal i företagssammanhang, tänker vi nog oftast på de ekonomiska och finansiella nyckeltalen. De som går att räkna fram från resultat- och balansräkning och som på olika sätt speglar företagets …

Varför gick det så fel med de nya delägarna som skulle hjälpa och stärka företaget?

Detta är något vi tyvärr råkat ut för ett flertal gånger. Företag som börjat gå lite knackigt eller behöver få ett kapitaltillskott och ägarna har då fått in den hjälpen men så har det slutat med att företagarna har …

Hur försäkrad är du och ditt företag?

Frågan kanske förefaller något märklig, men vi ser återkommande att många företag inte har tillräckliga försäkringar, varken för företaget eller för egen del. När man pratar försäkring med företagare tänker de allra …

Ska företaget eller vi ha pengarna? Utdelningspolicy - Om ägardirektiv, 9

Man kan se det från två huvudpunkter som ofta benämns ägarteorin och enhetsteorin. Ägarteorin bygger på att all vinst i företagen tillhör ägarna att disponera Enhetsteorin innebär att vinsten tillhör …