Varför finns inga varor…???

Genom förra veckans inlägg inledde vi en serie inlägg runt temat ”Vad händer under och efter pandemin”. Fokus i våra resonemang är som vanligt företag och företagande och vi inledde som sagt förra veckan med urbaniserin…

Hur påverkas ert företag av urbaniseringen

Urbaniseringen innebär att fler o fler flyttar närmare ett centrum o det behöver inte vara en storstad. Vi har nu under Corona sett en utflyttning från de stora central orterna eftersom hemarbetet har gynnats men …

Har Du råd att växa…???

Alla företagare vill ju att verksamheten skall gå bra och utvecklas väl. För många infrias den här ambitionen också och man får just den där önskade utvecklingen – verksamheten växer, antingen av egen kraft eller genom …

Äger du bara eller jobbar du också??- Operativa ägares roll, ägardirektiv 8

Är du ägare i företaget och har en operativ roll, det är ju inte ovanligt. Skiljer du på den och den roll du har som ägare och kanske i styrelsen? Har du anställda blir detta viktigt så de anställda och alla i …