Ägande är ett givande och tagande både, vad gäller kunskap och ekonomi

Till att börja med måste vi tänka på att bolaget har tre huvudaktörer som påverkar varandra, aktieägare – styrelse – företagsledare. Ägardirektivet är ju en handledning för vad ägarna vill ha ut av företaget. I …
Webhandel, eller….?

Webhandel, eller….?

Under den gångna veckan har vi tillsammans med två ambitiösa och kunniga kunder diskuterat introduktion av webhandel i det egna företagets verksamhet. I båda fallen visar det sig mycket tydligt att detta skapar många …
Varför ägardirektiv ?

Varför ägardirektiv ?

Alla företag bör ha ett ägardirektiv. Ägarna skriver detta för att underlätta för styrelse och ledning, det är ett dokument som man ska följa om det ska vara till någon nytta. Kanske vart annat, var tredje år. Hur …