Betalningsförmågan i fokus igen

Betalningsförmågan i fokus igen

I våra senaste inlägg har vi fokuserat nästan uteslutande på parametrar i företagandet som påverkar kassaflödet, det vill säga företagets förmåga att generera tillräcklig likviditet för att klara löpande betalningar. I …
Att ha flera ägare i små eller medelstora företag har sina sidor

Att ha flera ägare i små eller medelstora företag har sina sidor

Ägarledda bolag med flera än en ägare fungerar ofta väldigt bra i starten. Tyvärr är det inte sällan detta senare byter karaktär. Vi har sett en hel del företag där man börjar diskutera saker som inte direkt rör de man …
Det finns nyckeltal…och så finns det nyckeltal

Det finns nyckeltal…och så finns det nyckeltal

När vi pratar om nyckeltal i företagssammanhang, tänker vi nog oftast på de ekonomiska och finansiella nyckeltalen. De som går att räkna fram från resultat- och balansräkning och som på olika sätt speglar företagets …
Hur hanterar ni ert lager?

Hur hanterar ni ert lager?

Detta är ett ämne som är väldigt viktigt ur flera synpunkter. Vi kommer ta upp en del punkter här. Först gäller det inköp. När man gör inköp gäller det att ha koll på vad som finns i lager, hur länge räcker det, …