Ha koll på slantarna…!!!

Ha koll på slantarna…!!!

Vi har i flera tidigare inlägg diskuterat företagets kapitalbehov. Speciellt i dessa corona-tider är det extra viktigt att ha koll på detta. Om man nu tvingas till genomgripande förändringar av verksamheten blir det av …
Har corona fått dej att se annorlunda på dina delägare?

Har corona fått dej att se annorlunda på dina delägare?

Ägarledda bolag med flera än en ägare fungerar ofta väldigt bra i starten. Tyvärr är det inte sällan detta senare byter karaktär, speciellt i dessa Corona tider. Gamla slitningar kommer upp till ytan det behöver inte …
Hur skaffar vi det kapital vi behöver?

Hur skaffar vi det kapital vi behöver?

För ett par veckor sedan pratade vi i ett inlägg om att de investeringar som många företag nu behöver göra i omställning till följd av pandemien, inte kan finansieras genom enbart banklån. Man tvingas istället söka sig …
Hur har ägandet förändrats beroende på Corona?

Hur har ägandet förändrats beroende på Corona?

Man har haft ägandet i många, många år och behöver kanske titta på sitt ägande i bolaget speciellt i dessa tider, detta gäller speciellt ägarledda bolag. Men man ska alltid utvärdera! Enligt en undersökning …