Hur förnyar ni er affärsidé?

Hur förnyar ni er affärsidé?

Det är en befogad fråga i dessa tider när affärsidéen är satt under kraftig prövning. Jag har under de senaste veckorna jobbar med små företag och deras problem i dessa tider. Bl.a. har jag gått runt i butikerna i en …
Viktigt att också träffas ibland…!!!

Viktigt att också träffas ibland…!!!

I grunden görs affärer av människor och mellan människor. Och vi människor har den egenheten att vi alla, utan undantag, också har ett icke-verbalt språk – kroppsspråket. När människor träffas och samtalar sker också en …
Varför ska man bredda sin bas?

Varför ska man bredda sin bas?

Vi träffar av och till på företag som antingen bara har en kund eller en dominerande kund eller leverantör. Det gör en väldigt sårbar. Under den krisen vi är inne i nu råkade jag på ett företag som hade ett par …
Sluta spekulera – agera!!!

Sluta spekulera – agera!!!

Lyssna och se våra kommentarer ”Det går de aldrig med på!” ”Om vi bara kunde få det så här…” ”Tänk om vi visste…” I en aldrig sinande ström möter vi den här typen av resonemang bland våra uppdragsgi…