Har du koll på riskerna…???

Har du koll på riskerna…???

Lyssna och se våra kommentarer I dessa dagar är detta inga problem att prata om risker. Alla ser och försöker hantera alla slags risker relaterade till den pågående pandemin. Vi återkommer till dagens situation …
Ska företaget eller vi ha pengarna? Utdelningspolicy - Om ägardirektiv, 9

Ska företaget eller vi ha pengarna? Utdelningspolicy - Om ägardirektiv, 9

Man kan se det från två huvudpunkter som ofta benämns ägarteorin och enhetsteorin. Ägarteorin bygger på att all vinst i företagen tillhör ägarna att disponera Enhetsteorin innebär att vinsten tillhör …
Att låna eller inte låna…???

Att låna eller inte låna…???

Lyssna och se våra kommentarer Du behöver göra en större investering i ditt företag och säkert resonerar du som de flesta företagare – att nu måste vi prata med banken. Eller, som alternativ, försöka få en …
Äger du bara eller jobbar du också??- Operativa ägares roll, ägardirektiv 8

Äger du bara eller jobbar du också??- Operativa ägares roll, ägardirektiv 8

Är du ägare i företaget och har en operativ roll, det är ju inte ovanligt. Skiljer du på den och den roll du har som ägare och kanske i styrelsen? Har du anställda blir detta viktigt så de anställda och alla i …