Agera i tid..!!!

Agera i tid..!!!

Lyssna och se våra kommentarer Redan för c a 10 år sedan började man diskutera nödvändigheten av generationsskiften i svenska ägarledda företag. Resonemanget byggde helt på fakta om svenska befolkningens ålderssam…
Värderingar och vision hur hänger det samman? (Om ägardirektiv 3)

Värderingar och vision hur hänger det samman? (Om ägardirektiv 3)

Lyssna och se våra kommentarer Detta är 3 delen om ägardirektiv och då ska vi nämna lite om visioner och värderingar och hur viktigt det är. Vad är ett företags vision? Enligt Wikipedia, ” …
Att göra rätt från början

Att göra rätt från början

Lyssna och se våra kommentarer I den här veckans blogg skall vi börja från början – alltså när man startar företaget. Och vi skall göra det utifrån ett verkligt lyckat exempel bland våra kunder. Det handlar …
Har Du kollat ägarmålen…??? (Ägarplanen)

Har Du kollat ägarmålen…??? (Ägarplanen)

Lyssna och se våra kommentarer De flesta företagen i Sverige är så kallat ägarledda. Det vill säga ägaren/ägarna är i högsta grad involverade i den dagliga operativa ledningen samtidigt som de ingår i styrelsen …