Värderingar och vision hur hänger det samman? (Om ägardirektiv 3)

Värderingar och vision hur hänger det samman? (Om ägardirektiv 3)

Lyssna och se våra kommentarer Detta är 3 delen om ägardirektiv och då ska vi nämna lite om visioner och värderingar och hur viktigt det är. Vad är ett företags vision? Enligt Wikipedia, ” …
Att göra rätt från början

Att göra rätt från början

Lyssna och se våra kommentarer I den här veckans blogg skall vi börja från början – alltså när man startar företaget. Och vi skall göra det utifrån ett verkligt lyckat exempel bland våra kunder. Det handlar …
Har Du kollat ägarmålen…??? (Ägarplanen)

Har Du kollat ägarmålen…??? (Ägarplanen)

Lyssna och se våra kommentarer De flesta företagen i Sverige är så kallat ägarledda. Det vill säga ägaren/ägarna är i högsta grad involverade i den dagliga operativa ledningen samtidigt som de ingår i styrelsen …