Ska vi anlita konsult eller strula till det själv…???

Ska vi anlita konsult eller strula till det själv…???

I alla våra blogginlägg försöker vi beskriva nyttan och värdet av att ta hjälp och råd från utomstående i olika frågor som rör företagandet. Givetvis kan man som företagare ändå fråga sig vari ligger värdet egentligen, …
Hur ser ägandet ut hos er

Hur ser ägandet ut hos er

Att genomföra ett företags ägarskifte genom arv är på många sätt kanske det mest komplicerade. I synnerhet om inte alla i den arvsberättigade kretsen är eller har varit aktivt verksamma i företagets ledning och skötsel. …
Att låna eller inte låna…???

Att låna eller inte låna…???

Du behöver göra en större investering i ditt företag och säkert resonerar du som de flesta företagare – att nu måste vi prata med banken. Eller, som alternativ, försöka få en avbetalning hos leverantören. Oavsett vilket …
Köksbord eller styrelsebord

Köksbord eller styrelsebord

Många egenföretagare och familjeföretagare har styrelsemötena samtidigt som man äter frukost och då tar man också rörelsebeslut mm. Så varför behöver man en styrelse? Du har av och till tankar om vilken strategi ni …
Varför når vi inte våra mål…???

Varför når vi inte våra mål…???

Vi har verkligen lagt ned mycken möda och mycket arbeta på att formulera mål för vårt företag. Vi har haft genomgångar med personalen och verkligen gjort allt för att föra ut vad vi vill med företaget till hela …