Vilken ny ägare skall vi välja?

Vilken ny ägare skall vi välja?

Hur gör vi när vi ska hitta nya ägare till företaget? Man måste tänka över detta ordentligt. Vill man ha en institutionell eller en helprivat ägare? När det gäller institutionella ägare behöver det inte vara …
Varför saknas det pengar…???

Varför saknas det pengar…???

Vi har i flera tidigare inlägg diskuterat företagets kapitalbehovet. Vid nystart eller expansion är det stort fokus på hur mycket som behöver investeras i maskiner, övrig utrustning och eventuellt egna lokaler. Tyvärr …
Hur vill vi gå vidare eller varför vill vi inte sluta vara företagsägare?

Hur vill vi gå vidare eller varför vill vi inte sluta vara företagsägare?

Vi har i flera fall tagit upp att det kan vara svårt att lämna över. Många gånger beror det på att man ser företaget från flera olika sätt, som inte gäller om man har andra externa ägare. Vi ta några exempel: …
Få tiden på din sida

Få tiden på din sida

På lite olika vägar har vi under senare tid engagerats för att hjälpa kunder med ägarskifte. Gemensamt i samtliga fall är att nuvarande ägare länge haft tankar på att förändra sin ägarsituation, men avstått från att …