Skjut provskott!!!

Skjut provskott!!!

Vår snabbt föränderliga värld ställer bland annat stora krav på företag och dess ledningar att ständigt och löpande förnya sig. Att utveckla nya produkter och affärsmodeller, att effektivisera och rationalisera, att ta …
Hur får man till det med barnen?

Hur får man till det med barnen?

Det är ganska vanligt som vi alla vet att barnen under en viss tid inte alls tycker som vi! Det blir ju inte lättare av att man vill att barnen skall ta över rörelsen. En bra modell som verkar funka är att släppa …
Sluta spekulera – agera!!!

Sluta spekulera – agera!!!

”Det går de aldrig med på!” ”Om vi bara kunde få det så här…” ”Tänk om vi visste…” I en aldrig sinande ström möter vi den här typen av resonemang bland våra uppdragsgivare när det handlar om deras …
Vad händer om alla ägarna inte är eniga om köpare av sitt företag

Vad händer om alla ägarna inte är eniga om köpare av sitt företag

Detta är också ett ämne vi tagit upp tidigare! Detta är ett problem som kan uppstå återigen för att man inte kommunicerar allting mellan ägarna. Vi hade ett fall där det var tre delägare, som var syskon och …