Krångla inte till det!!!

Krångla inte till det!!!

Vi fortsätter att också i denna veckas blogginlägg, kommentera olika aspekter på processerna runt ägarförändringar i ägarledda företag. Under senare tid har vi engagerats av flera kunder som rådgivare i olika former av …
Hur hanterar vi olika viljor vid avyttrandet av ett företagsägande? Vem har Svarte Petter?

Hur hanterar vi olika viljor vid avyttrandet av ett företagsägande? Vem har Svarte Petter?

Många gånger när vi träffar ägare till företag så har de olika tankar om hur företaget skall säljas. Är det ett företag som drivits under längre tid så är det inte bara företagets personal, leverantörer och …