Hur gör man när man fått in fel ägare?

Hur gör man när man fått in fel ägare?

Det händer tyvärr att man vid behov av pengar tar in pengar från andra än kreditinstitut och som därmed kan ha en dold agenda. Det kan vara allt från kompisar och vänner till fonder eller företag. Det går ofta bra i …
Hur vill du att ditt företag skall uppfattas…???

Hur vill du att ditt företag skall uppfattas…???

Är ni ett grossistföretag eller ett webhandelsföretag? Frågan ställde vi häromdagen till en av våra kunder. Bakgrunden är kort följande. Vår kund startade sin verksamhet för drygt 2 år sedan som ett renodlat webhandelsf…
Vad kan hända vid en företagsförsäljning?

Vad kan hända vid en företagsförsäljning?

Vi fortsätter med problem som kan uppstå med flera ägarintressen. Jag har själv varit med när det kommer ett fientligt bud på företaget. Företaget var väldigt lönsamt, omsatte många miljoner och hade inga krediter! …
Vart står mitt företag idag? Hur vill jag ta det vidare?

Vart står mitt företag idag? Hur vill jag ta det vidare?

Vi har i flera tidigare inlägg tryckt på nödvändigheten av att man som ägare/företagsledare ibland stanna upp och se över sitt företags verksamhet. Just här och nu. Fungerar produktion och försäljning som vi vill, är …
Vem tar störst ansvar när man har olika intressen hos ägarna?

Vem tar störst ansvar när man har olika intressen hos ägarna?

Vi har haft några kunder som har olika intressen av företaget. I detta fallet är det någon som jobbar i företaget i 20–30 år och är en del av företaget. Vid närmare analys visade det sig att företaget över lever nog …