Har Du pengarna...???

Har Du pengarna...???

Allt är klart, leverantörsavtalen är undertecknade, beställningarna lagda och efterfrågan är god. Ja, försäljningen kanske till och med lite bättre än man räknat med. Och ändå vill kassan inte räcka till, det saknas …
Hur ser era kompanjonsavtal ut?

Hur ser era kompanjonsavtal ut?

Det är inte ovanligt att det kompanjonsavtal man har, har suttit i en pärm bland andra dokument som man kanske inte tittat i på kanske 5, 10 eller till med ännu fler år. Mycket kan ha hänt mellan partnerna, giftermål, …
Agera i tid...!!!

Agera i tid...!!!

Redan för c a 10 år sedan började man diskutera nödvändigheten av generationsskiften i svenska ägarledda företag. Resonemanget byggde helt på fakta om svenska befolkningens ålderssammansättning. Av den kunde man utläsa …
Måste ni göra allting själv…..?

Måste ni göra allting själv…..?

Vi har haft några bolag där ägarna har svårt att släppa kontrollen. I någon tidigare blogg har vi tagit upp det, men vi tycker det är så viktigt att vi tar ett nytt exempel till denna veckan. Vi ska berätta om ett fall …