Varför funkar hen inte som ny ägare eller vd?

Varför funkar hen inte som ny ägare eller vd?

När fel person vill ta över genom att kanske först börja som VD, så kan det uppstå problem. Det gäller som den nya parten vara öppen och ödmjuk mot de gamla ägarna. När man ska lämna över till nya ägare så är …
Varför blir det inte som vi bestämt….????

Varför blir det inte som vi bestämt….????

Du vill utveckla Ditt företag vidare och behöver göra en del strategiska förändringar och diskuterar Dina idéer med medarbetare, styrelse om Du har sådan, revisor med flera andra rådgivare med insyn i Din verksamhet. …