Litar Du på Din personal…?

Litar Du på Din personal…?

Dum fråga säger Du kanske, klart man litar på personalen. Det måste man ju, annars går det inte att driva företag. Och visst är det så, man behöver kunna lita på sina medarbetare, sina kompanjoner och samarbetspartners. …
Varför ägardirektiv, En sammanfattning - Om ägardirektiv

Varför ägardirektiv, En sammanfattning - Om ägardirektiv

Vi har nu i vår blogg från i våras gått igenom vad ett ägardirektiv är. Precis som ni har en affärsidé och ekonomi genom budget och kassaflöde. Är företaget igång blir det ännu viktigare med kassaflöde och balans och …
Ägardirektivet 5:1 e – Nya direktiv, revisorn bryr sig…..

Ägardirektivet 5:1 e – Nya direktiv, revisorn bryr sig…..

Revisorn bryr sig numera verkligen om hur lönsamheten ser ut i Ditt företag. Men har inte det alltid ingått i revisorn uppgifter kanske Du invänder. Jo så är det nog, att revisorn alltid haft ett allmänt intresse av att …
Ska företaget eller vi ha pengarna? Utdelningspolicy - Om ägardirektiv, 9

Ska företaget eller vi ha pengarna? Utdelningspolicy - Om ägardirektiv, 9

Man kan se det från två huvudpunkter som ofta benämns ägarteorin och enhetsteorin. ·       Ägarteorin bygger på att all vinst iföretagen tillhör ägarna att disponera · …