Lönsamheten och utestående fodringar! Många sätt finns det….!!! – Ägardirektiv 5:1d

Lönsamheten och utestående fodringar! Många sätt finns det….!!! – Ägardirektiv 5:1d

Vi avslutar här för den här gången vårt resonemang om företagets lönsamhet och hur den kan bevaras och utvecklas. Vi fortsätter också att utgå från det för ägarledda företag viktigaste och mest användbara …
Äger du bara eller jobbar du också??- Operativa ägares roll, ägardirektiv 8

Äger du bara eller jobbar du också??- Operativa ägares roll, ägardirektiv 8

Är du ägare i företaget och har en operativ roll, det är ju inte ovanligt. Skiljer du på den och den roll du har som ägare och kanske i styrelsen? Har du anställda blir detta viktigt så de anställda och alla i …
Personalen och lönsamheten? Många sätt finns det….!!! – Ägardirektiv 5:1c

Personalen och lönsamheten? Många sätt finns det….!!! – Ägardirektiv 5:1c

Vi fortsätter här vårt resonemang om företagets lönsamhet och hur den kan bevaras och utvecklas. Liksom i tidigare inlägg utgår vi från det för det ägarledda företaget viktigaste och mest användbara lönsamhetsb…
Så kan vi absolut inte göra!! – Om ägardirektiv, 7

Så kan vi absolut inte göra!! – Om ägardirektiv, 7

Hur är det med företagets begräsningar som är mer emotionella. Det mesta i företagande är ekonomi, försäljning, marknadsföring etc. Men har man drivit företaget från början finns det saker som man inte vill diskutera, …