Hur var det nu med lagret? Många sätt finns det….!!! – Ägardirektiv 5:1b

Hur var det nu med lagret? Många sätt finns det….!!! – Ägardirektiv 5:1b

Vi fortsätter här vårt resonemang om företagets lönsamhet och hur den kan bevaras och utvecklas. I tidigare inlägg h ar vi utgått från det för det ägarledda företaget viktigaste och användbara lönsamhetsbeg…
Tar ni rätt betalt? Många sätt finns det….!!! – Ägardirektiv 5:1a

Tar ni rätt betalt? Många sätt finns det….!!! – Ägardirektiv 5:1a

Att mäta ett företags lönsamhet kan göras på många olika sätt. Vilket sätt man väljer beror på sammanhang och syfte med mätningen. En del mätmetoder kräver precist och omfattande underlag, andra metoder kräver några få …