Finansiella mål, Glädje, frustration och vad är det? Ägardirektiv 5

Finansiella mål, Glädje, frustration och vad är det? Ägardirektiv 5

Efter en lång genomgång av vad som är viktigt för ägandets grund kommer vi till det vi ofta lägger som det viktigaste – De finansiella målen! Hur bra kolla har du på lönsamheten, finansieringsmodellen, soliditet…
Kom inte allt för nära…!!!

Kom inte allt för nära…!!!

Som ägare och ledare arbetar man nära sina anställda. På ett mänskligt plan är det naturligt att man då lär känna sina medarbetare väl och knyter starka band med många av dem. Kanske allt för starka….? I ett av …
Familjen, Kompisen eller pengarna? Om ägardirektiv 4

Familjen, Kompisen eller pengarna? Om ägardirektiv 4

Vi har i flera inlägg haft ämnet uppe. Varför är vi ägare och vad har vi för mål med ägandet! Detta är ju det viktigaste för er/dej som ägare och är det övergripande målet. Vilka avgränsningar gör vi i ägandet …