Att släppa taget

Att släppa taget

Vi har i några tidigare inlägg diskuterat ägarskifte och de olika aspekter både nuvarande och blivande ägare har att beakta och hantera i den situationen. Även om själva transaktionen att överföra ägandet oftast inte är …
Värderingar och vision hur hänger det samman?

Värderingar och vision hur hänger det samman?

Vad är ett företags vision? Enligt Wikipedia, ” vision  är bland annat något man vill uppnå. En  vision  uttrycks oftast som ett framtida tillstånd som man vill uppnå, och behöver inte …
Ägande är ett givande och tagande både vad gäller kunskap och ekonomi

Ägande är ett givande och tagande både vad gäller kunskap och ekonomi

Till att börja med måste vi tänka på att bolaget har tre huvudaktörer som påverkar varandra, aktieägare – styrelse – företagsledare. Ägardirektivet är ju en handledning för vad ägarna vill ha ut av företaget. I …
Har Du kollat rollistan…??? (2)

Har Du kollat rollistan…??? (2)

De flesta företagen i Sverige är så kallat ägarledda. Det vill säga ägaren/ägarna är i högsta grad involverade i den dagliga operativa ledningen samtidigt som de ingår i styrelsen och är ägare. Tre viktiga funktioner – …
Vilka är Era kunder….???

Vilka är Era kunder….???

Vi har i tidigare inlägg diskuterat betydelsen av att ägaren/ägarna har en tydlig affärside och affärsmodell, och att dessa bör finnas dokumenterade och beskrivna i ägardirektiven. Lika viktigt är att som ägare …