När ni nu har valt ta in nya ägare, hur utvärderar ni dem

När ni nu har valt ta in nya ägare, hur utvärderar ni dem

Glöm aldrig fråga de er själv 1.     Varför nya ägare? 2.     Vem kan det vara? 3.     Var behövs den nya ägaren? 4.   &…
Varför ägardirektiv ? (del 1)

Varför ägardirektiv ? (del 1)

Alla företag bör ha ett ägardirektiv. Ägarna skriver detta för att underlätta för styrelse och ledning, det är ett dokument som man ska följa om det ska vara till någon nytta. Hur ka bolaget styras? V ad …
Planera för tillväxt, del 1

Planera för tillväxt, del 1

Vi arbetar både med nystartade och etablerade företag. Det som då ofta slår oss är vad lite tid ägaren/ägarna ägnar åt att verkligen definiera  företag et s  verksamhet och hur  denna  skall …
Ska man slåss som ägare?

Ska man slåss som ägare?

Är man ett antal som arbetar tillsammans, så uppkommer för eller senare frågor där man har olika meningar. Hur hanterar ni dem? Lämnar ni det olöst? Gör inte det! Skilda åsikter har en förmåga att växa och bara …
Framtiden är redan här

Framtiden är redan här

I stort sett alla branscher förändras idag mycket snabbt. Globalisering, ny teknik, snabbt växande kunskap med mera påverkar utvecklingen i en allt mer accelererande takt. Jämfört med 1800-talets industrialisering går …