Lyssna och se våra kommentarer

De nya generationerna har ett annat tänk än tidigare när det gäller jobb, De kommer inte stanna hela livet på ett ställe och de måste utvecklas på jobbet annars tar de inte ens jobbet och händer det något som dom inte gillar, det kan vara arbetsmiljö, andra miljöfrågor eller att de inte får någon kompetensutveckling så går dom och det kan vara bokstavligt. Detta gäller framförallt den kvalificerade personalen sedan finns den okvalificerade och dem är det också ont om så det gäller att var på sin vakt. Så lite punkter att tänka på inför en anställning.

*Gå igenom ekonomin noga, för du måste vara intresserade av att de vill utvecklas och trivs på jobbet och det kan kosta inte bara i löne- och dess kostnader, utan det kan vara utbildning, ledighet mm. Idag är det inte ovanligt att männen är lika mycket lediga som kvinnorna när det gäller barnledigheten. Så frågan även om den inte får komma upp är allt mindre relevant för den gäller i dag oberoende av kön!

*När ni sedan kommit fram till att ni behöver anställa, vad behöver ni egentligen det är kanske inte en ekonomiansvarig utan någon som kan vara er ersättare eller något annat.

*Sedan gäller det att hitta dem. Givetvis tittar ni i era nätverk och sprider det i sociala medier, men glöm inte alla olika communities där intresset är huvudsaken och då inte bara nätbaserade utan även fysiska communities som antingen rör området ni vill ha personalen till eller personer med samma företagstänk/kultur.  De passar bättre in i er företagskultur

*Tänk sedan på att de som vill ha jobbet kommer att söka er på nätet och lösa allt på socialmedier, som ni lagt upp!

Alla de frågorna är viktiga att ta fasta på och även om vi inte rekryterar så kan vi hjälpa er med behovs analysen behöver ni anställa och om ja, vad och vem vill ni ha och är ni attraktiva för dem?

Vi har både erfarenhet och det praktiska kunnandet att bistå i den processen. Så tveka inte - ta den hjälpen!
#ägarskifte #Ägarledd #generationsskifte #ägardirektiv #ägarmål #personalutveckling #anställa # hur hittapersonal #behövermanpersonal

Hakan.stenson@ownership4.com

Matts.Back@ownership4.com

https://www.ownership4.com