I grunden görs affärer av människor och mellan människor. Och vi människor har den egenheten att vi alla, utan undantag, också har ett icke-verbalt språk – kroppsspråket. När människor träffas och samtalar sker också en parallell icke-verbal kommunikation genom mimik, skiftande ansiktsuttryck, gester mm och inte sällan förmedlar den ett budskap som i större och mindre utsträckning avviker från det som uttrycks i ord. Och det intressanta är att den icke-verbala kommunikationen ofta också avgör hur ett samtal eller diskussion löper, utvecklas och avslutas. Den här kommunikationen kan heller inte dagens teknik hantera.

Med dagens teknik är det mycket lätt att som företagare hålla kontakt med sina kunder och leverantörer. Och i dessa tider är tekniken ovärderlig. Utan den skulle med säkerhet ekonomin och företagandet drabbats ännu hårdare. Det är så lätt att skicka ett mail eller SMS, det går snabbt och kan göras när som helst och var som helst. Och vi gillar verkligen den nya kommunikationstekniken då den, rätt använd, underlättar och effektiviserar många av företagets processer.  Också i dessa tider.

Men tekniken har också sina begränsningar genom att mycket av den viktiga icke-verbala kommunikationen filtreras bort. Som läget är nu har vi dock inte särskilt många alternativ, utan vi får försöka utveckla vår kunskap och förmåga att hantera också dessa delar. Videomöten ger trots allt vissa möjligheter att se reaktioner och läsa av ”rummet”. På ett positivt sätt kommer den ökade användningen av teknikbaserade distansmöten, att göra oss mycket bättre att hantera också detta slagas forum.  När förhållanden återgår till det mer normala kommer vi säkert se en fortsatt hög teknikanvändning för kontakter med kunder, leverantörer och andra aktörer i det egna nätverket. Helt enkelt för att det är både enklare och billigare. Men som människor kommer vi ändå alltid ha ett behov av att ses på riktigt.

matts.back@ownership4.com

hakan.stenson@ownership4.com

www.ownership4.com