Lyssna och se våra kommentarer

Alla företag bör ha ett ägardirektiv. 

Ägarna skriver detta för att underlätta för styrelse och ledning, det är ett dokument som man ska följa om det ska vara till någon nytta. Hur kan bolaget styras? Vad som är ägarnas tankar och riktlinjer? hur företaget skall utvecklas? Inte att förglömma var finns ursprunget och varför finns det?

Man kan börja med att skriva det enkelt och sedan ta hjälp av någon för skrivandet t.ex. en jurist, inte nödvändigt som sätter punkter och komma rätt. Det viktiga är att alla som ska använda det förstår det och ger hjälp och stöd.

Man kan börja med hur företaget kom till. Speciellt inom familjeföretag eller liknande, där ursprunget kan vara viktigt för företagskulturen. Företagskulturen är ju på vilket sätt man driver företaget.

Hur startades företaget och vad är företagets inriktning? Har man de som var med i starten har de kanske ett gammalt ägardirektiv annars kan det vara bra att prata med de som startade företaget. Omvärlden har kanske ändrat sig väldigt mycket och det gäller faktiskt att förändringarna går bara fortare inom alla områden och då gäller det att inte komma efter! Tänk på de klassisk fallen Kodak och Facit! Många av er som läser detta vet inte en s att de fanns.  Kodak var ett av de ledande företag inom tillverkning av film till kameror, men de missade att allt blev digitalt och idag finns det en kamera överallt utan film!! Facit var tidigare och de byggde mekaniska! Räknemaskiner, men de trodde inte på miniräknarna när de kom och det gick väldigt fort utför med hela företaget som hade varit ledande!

Nästa fråga blir ju att beskriva hur företaget har utvecklats under åren. Viktigt att både gå igenom det som har varit det bästa så väl som det svåraste. Båda dessa kan ge information om hur man tar företaget vidare. Där finns kanske framgångsfaktorerna! Men glöm aldrig att det är historia och ni arbetar mot framtiden och det ända som är konstant är förändringen. Historien ska man ha i bakhuvudet men det är framtiden som är viktigast!

Detta var lite om grunden i ett ägardirektiv, historien! Vi kommer tillbaka om med del 2 gällande ägardirektiv. Vi kommer gå igenom detta i bloggen och prata om det i vloggen bit för bit!

Lite i punktform:

1.     Skriver lite om ursprunget

2.     Framgångsfaktorer

3.     När var det svårt, det är ju viktigt för man ska lära av misstag och fel!!

Det är aldrig fel att ta hjälp och råd av utomstående när Du skall arbeta fram Ditt ägardirektiv. Vi bidrar gärna med vår kompetens och våra erfarenheter
 #ägardirektiv, #ägarstyrning, #företagsutveckling, #företagshistoria, #företagetsframgångsfaktorer

 matts.back@ownership4.com

 hakan.stenson@ownership4.com

www.ownership4.com