Vi träffar av och till på företag som antingen bara har en kund eller en dominerande kund eller leverantör. Det gör en väldigt sårbar. Under den krisen vi är inne i nu råkade jag på ett företag som hade ett par leverantörer men de låg båda i samma land och nu när allt är nedstängt och man hade bara dessa leverantörerna så har man kommit i den situationen att man inte kan leverarea produkterna eftersom man inte kan få dem levererade beroende på att fabrikerna står still eftersom länderna har stängt ner. Dessutom gör detta också att man inte vågar sälja för man vet inte när man kan leverera.

I början kan man förstå att man jobbar med de leverantörer man har och/eller kunder för det kanske är enklast, men utsätter sig för en stor risk och det är det vi ser idag!

En viktig sak när det gäller försäljning antingen man säljer mjukvara, typ konsult eller PT, eller man säljer produkt är det samma sak, man bör sprida sitt beroende av en eller ett fåtal kunder eller leverantörer.

Hur ser det ut för er?

Det behöver inte vara ett Coronavirus det kan vara att kundens lager har brunnit ner plötsligt får ni inte leverera och dessutom kan de kanske inte betala. Tittar vi på leverantörsidan är det ju samma där kan fabriken stanna beroende på en strejk eller liknande. Glom inte heller om ni har leverantörer eller kunder i instabila länder att där kan ett maktskifte stoppa allt!

Det är aldrig fel att ta hjälp och råd av utomstående när Du skall arbeta fram Ditt arbetssätt och strategi både som ägare, ledning och struktur. Vi bidrar gärna med vår kompetens och våra erfarenheter.

#samarbete #ägarföretag #bolagsstyrning #mötesordning #företagsdokumentation #ägarskifte #generationsskifte #fåkunder #fåleverantörer

matts.back@ownership4.com

hakan.stenson@ownership4.com

www.ownership4.com