Du vill utveckla Ditt företag vidare och behöver göra en del strategiska förändringar och diskuterar Dina idéer med medarbetare, styrelse om Du har sådan, revisor med flera andra rådgivare med insyn i Din verksamhet. Detta för att Du vill stämma av Dina tankar och idéer och också få lite tillskott av nya. Hela den processen landar sedan i ett beslut, ett konstaterande att …”då gör vi så här!” Bra! Men sedan, vad händer? Blir det som vi tänkt oss?

Tyvärr är nog svaret många gånger att det inte blir så mycket av de fina planerna. Varför då kan man undra. Tankarna och idéerna var och är helt rätt och känns naturliga för samtliga inblandade. Ändå händer inget eller allt för lite av det vi vill skall hända. Svaret är i sig ganska enkelt – vi har inte ägnat tillräckligt mycket uppmärksamhet åt att diskutera och planera också hur de nya idéerna och tankarna skall genomföras i praktiken. Och det är helt avgörande för att förändringsprocessen skall ge önskat resultat.

Ja, men vi diskuterade ju detta så noga och alla var överens då måste ju alla bidra i genomförandet också. Nu fungerar inte detta i praktiken på grund av att den ordinarie, löpande verksamheten upptar i stort sett hela arbetstiden för samtliga inblandade och då stannar de fina idéerna så att säga på ritbordet. Förändringsarbete förutsätter att företaget kan driva förändringsprocessen och den ordinarie verksamheten samtidigt.

En tidigare VD i ett av de största svenska multinationella bolagen upptäckte just detta. Bolaget hade stora utvecklingsplaner, fastställda av styrelsen, men inte mycket hände. VD:n insåg att alla jobbade på med sitt och ägnade mycket lite tid åt förändringen. Han lanserade då nya ledord för verksamheten: Focus – Speed – Performance.

·        Focus: När vi bestämt vad som skall hände behöver vi alltså fokusera på hur det skall genomföras. Vad vi vill uppnå. Varför och hur vi kommer dit. Detta fokus måste finnas i det dagliga arbetet under hela processen.

·        Speed: Förändringsarbetet måste få ta tid men inte hur mycket tid som helst. Vi måste därför ha en uppfattning om i vilken takt förändringen skall genomföras och se till att den takten upprätthålls under hela genomförandet.

·        Performance: Vad behöver vi göra för att uppnå den förändring vi vill ha. Alltså konkret vilka aktiviteter behöver genomföras, vem gör vad och hur kan vi följa upp och stämma av vidtagna åtgärder.

Vi vill påstå att generellt ägnar man i företag för mycket tid till att diskutera tankar och idéer och för lite tid till genomförandet. Förståeligt kanske då det är både enklare och mera lustfyllt att diskutera idéer och tankar än ätt brottas med överväganden, vägval och obekväma beslut som ofta är följden av förändringsarbete. Men hoppa inte över det stadiet. Ta istället hjälp av externa rådgivare också i det arbetet. Vi har både kompetens och erfarenhet som kan vara till nytta och vi hjälper Dig gärna.

 matts.back@ownership4.com

 hakan.stenson@ownership4.com

www.ownership4.com