Hur kan vi samarbeta bättre, inte för att det går dåligt idag, men det blir mer och mer ofta att vi har olika viljor i frågan om skötseln av företaget.

Detta är inte ovanligt i ägarleda företag. Man kan lätt göra en jämförelse med sambos eller ett äktenskap, där får man ju också problem med samarbetet emellanåt. Hur gör man då? Först försöker man i det längsta att diskutera sig fram till en kompromiss, men det är inte alltid det går. I dessa lägen i ett företag finns det minst två saker som underlättar.

1.     Extern styrelseordförande eller

2.     Ett väl genomarbetat ägardirektiv

3.     kompanjonsavtal

Kombinationen är alltid bäst men har man en av dessa på plats så underlättar det.

I första fallet har man en medlare och är den personen duktiga hittar hen en kompromiss eller någon annan lösning.

Har man ett bra ägardirektiv så kanske det står där hur man ska hantera meningsskillnaden. Hur har ni gjort i ert företag?

Kompanjonsavtal är bar men löser det även vanliga meningsskiljaktigheter, mellan typ olika stora ägare, barn och föräldrar etc.

Har ni varit igenom konflikter under företagets ”levnad” så gå igenom vad som hände då och hur ni kan hantera det i fortsättningen eller vad lärde ni er! Skriv in det som kan hjälpa er någonstans så kanske när det händer nästa gång kan ni ha en hjälp.

Glöm aldrig att har ni anställda och ni har givetvis kunder och leverantörer, så märker de fort att något inte fungerar. Hur gör ni då? En snabb lösning, vinner man på men den ska vara genomtänkt! ” Sov på saken ” är inte dumt. Använd vanligt ”bondförnuft, det hjälper många gånger.

Men glöm aldrig att det kan vara mycket värt och spara både tid och pengar om man tar hjälp utifrån. Man får in friska ögon som inte har några egna bindningar utan som kan vara helt neutral i frågan. Vi gör en del sådana uppdrag och inte sällan sparar de tid och inte minst pengar för de som anlitat oss.

 Hakan.stenson@ownership4.com

 Matts.Back@ownership4.com

www.ownership4.com