Vi har i flera inlägg haft ämnet uppe. Detta är en del av ägardirektivet och viktigt. Varför är vi ägare och vad har vi för mål med ägandet! Detta är ju det viktigaste för er/dej som ägare och är det övergripande målet.

Gränssättning!
Vilka avgränsningar gör vi i ägandet och vad gäller era/dina mål? Med det menar vi, var sätter vi gränserna för att nå målen. Stämmer organisationens värderingar med våra egna eller ska vi lämna eller varför inte förstärka vår medverkan för att driva genom våra värderingar och tankar. Men under åren kan mycket hända och därför är det viktigt att med jämna mellanrum ta upp diskussionen och själv gå igenom ägarmålen och tänka igenom om man fortfarande vill vara ägare och/eller jobba tillsammans med de andra ägarna!

Tydligheten
Har ni alla delägare berättat för varandra tydligt varför ni är ägare och vad är målet med ert ägande. Detta är viktigt! Om ni är tre t.ex. och en har det som sitt levebröd, en av er andra har det som en investering och den sista tycker det är kul och tänker bara var med i börja och kanske 5–7 år. Detta påverka strategin för er ägare och finns det inga andra i styrelsen blir det svårt att samordna er efter någon tid den som lever på bolaget vill kanske framförallt tjäna bra , tillräckligt bra räcker . den andra som vill ha det som en investering gör kanske allt för att vinsten ska maximeras och den sista personen vill sälja om 5–7 år vill att företaget ska ha ett så stort värde som möjligt då.

Medvetenhet!
Som ni märker påverkar detta ägande och utan öppenhet från alla delägare och med ett bra kompanjonsavtal kan det bli svårt med vissa beslut, t.ex. utdelning. Vill man ha utdelning så ökar kanske inte värdet som man vill om man bara vill öka värdet!
Affärsmodellen bör vara känd för alla och då menar jag både ägare, styrelse och ledning och de ska ha samma bild av hur den ser ut och fungerar. Det händer mycket nu i vår omvärld och det blir bara viktigare att ha en affärsmodell som fungerar och är uppdaterad. Världen och marknaden blir alltmer global och konkurrenter, leverantörer och kunder kan finnas var som helst i världen!

Inte bara ett fokus!
Bara för att man fokuserar på de här faktorerna får man inte missa de viktiga målen som tillväxt, prioriterade marknadssegment, positionering mm. Företaget måste stå i centrum!

Varumärke!
Varumärket blir allt viktigare. Vad står det för? Hur byggs det upp och hur används det? I vilka sammanhang syns det? Vill man vara med i sammanhang där det bryter med värderingarna och då gäller det att titta på sexuell läggning, religion, politik och miljö t.ex.

Allt detta bör ni/du som ägare ha koll på annars ska ni/du kanske inte vara ägare kanske! Men det kräver som sagt tid, uppriktighet och engagemang. Komplettera gärna med att ta hjälp av externt bollplank, vad gäller ägandet. Vi har både erfarenhet och kompetens att bistå i båda fallen. Viktigt att ha ett väl genomarbetat ägardirektiv!

 matts.back@ownership4.com

 hakan.stenson@ownership4.com

www.ownership4.com