Lyssna och se våra kommentarer

Sverige börjar ju nu rulla igång i accelererande fart efter en vår och sommar som nog ingen i vår tid upplevt tidigare. Pandemien har påverkat oss alla – människor, företag, myndigheter, organisationer m fl. Sommaren och semestern kom säkert som ett skönt avbrott, även om pandemien också lagt en våt filt över vårt vanliga, planerade semesterfirande. Ledighet ger i vart fall möjlighet till avkoppling och reflektion.

Men nu skall vi som sagt tillbaka till vardagen och Corona-situationen är i mångt och mycket den samma som när vi gick på semester. Och vi lär få leva med den situationen för lång tid framåt. Så vad gör du som företagare och ägare för att hantera och möta de situationer just ditt företag befinner sig i?

Tyvärr finns ju heller inget facit eller någon form av manual för detta slags kristhantering. Pandemien skapar så många nya frågor där inga erfarenheter finns och vi tvingas därför ”uppfinna hjulet på nytt”. Med det sagt vill vi ändå peka på några saker som du som färetagare/ägare kan ha med dig i det fortsatta arbetet.

  1. Ägaren/ägarna har ansvaret: De förändringar många företag nu behöver genomföra är till övervägande del så kallade ägarfrågor. Så driver du ditt företag med anställd ledning och extern styrelse måste du engagera dig i de frågor ditt företag står inför och bidra med de direktiv avseende ditt företags utveckling framåt, som styrelse och ledning behöver.
  2. Dokumentera era planer på anpassning och förändringar i någon form av plan som ni kan använda i kommunikation med banker och övriga finansiärer, personal,  samarbetspartners, leverantörer och kunder. Var beredd och förberedd på ständiga frågor från dessa intressentgrupper. Alla är osäkra på sin egen och andras position i corona-landskapet och det kommer krävas mycken och tydlig kommunikation för att upprätthålla befintliga relationer.
  3. Fokusera på det som faktiskt fungerar: På den tid vi, som konsulter, nu hunnit arbeta med kunder under pandemien, har vi sett många exempel på att, trots stora omsättningstapp, det finns någon form av verksamhet kvar som med små och kreativa justeringar kan skapa en slags ny basverksamhet, som också på kort sikt kan bära framtida större förändringar, nödvändiga på sikt. Det pratas mycket om ny teknik som den allena saliggörande lösningen på alla pandemiens problem. Och vi är helt klart för en ökad teknikanvändning. MEN man skall komma ihåg att införande av ny teknik kräver mycket tid och det tar tid, kräver investeringar och en tydlig strategi för hur och till vad tekniken skall användas. Så börja med att skapa stabilitet i det som fungerar.

Som sagt det finns inga givna svar för hur man som företagare/äger löser dagens pandemi-problem, därför är det extra viktigt att ta råd och hjälp från så många som möjligt, närstående som utomstående. Vi hjälper dig gärna.

matts.back@ownership4.com

hakan.stenson@ownership4.com

www.ownership4.com