Lyssna och se våra kommentarer

Många företag drabbas hårt  av alla nedstängningar och restriktioner i pandemins spår. Många företagare funderar också över vad om nu händer med ekonomin i företaget.  Först som sist finns inga enkla svar. Myndigheterna åtgärder och pandemin i sig och dess effekter på samhälls- och affärsliv slår så diametralt olika från företag till företag för att vi skall kunna bidra med enkla tydliga svar. Dock finns en del ekonomiska samband man som ägare och ledare kan förhålla sig till när det gäller att tackla de omedelbara problemen i just ditt företag.

Det mest påtagliga för praktiskt taget alla företag just nu är att omsättningen minskar. Mycket för en del och mindre för andra. Med mindre pengar in i företaget blir det givetvis svårare att klara de löpande utgifterna. Här kan då delar av statens stödpaket hjälpa till. Korttidspermittering av personal och det kommande hyresbidraget kan påtagligt hjälpa till att sänka kostnaderna. Nu räcker nog inte den hjälpen för många, utan man behöver verkligen gå igenom ALLA kostnader och ta bort allt som går.

Tyvärr är det nog så att för de flesta företag kommer kostnaderna i olika grad att överstiga intäkterna så länge nuvarande situation består. Trots att man gjort allt som finns att göra för att reducera eller ta bort kostnader. I det läget får man ta till andra metoder som t ex lån. I stödpaketet finns ju möjligheter att söka statligt brygglån, lån med statliga garantier och anstånd med skatter. Det sistnämnda är i också i praktiken ett lån då skatterna ska betalas längre fram.

Och det är nu som man som företagare/ägare måste tänka sig för hur man ska gå vidare. Om företaget hamnar i läget att kostnaderna överstiger intäkterna, trots alla ansträngningar, så kommer räkenskapsåret mest troligt att sluta i förlust. En förlust som ska avräknas mot det egna kapitalet och då är förhoppningen att ditt företag har tillräckligt eget kapital för att möta förlusten. Om så inte är fallet uppstår en rad nya åtgärder som måste vidtas och överväganden du som ägare behöver göra.

Ser du att ditt företag behöver låna för att klara sig över pandemi-krisen, så gör först en resultatprognos för att se hur det egna kapitalet kan komma att påverkas. Vi menar inte att du ska ”kasta in handduken” och stänga ditt företag om du ser att kapitalet inte klarar den väntande förlusten. Det är varken olagligt eller fel att driva företaget vidare med kapitalunderskott under en tid. Nej vår avsikt är att göra dig uppmärksam på att behöver du låna för att klara pandemi-krisen, finns en stor sannolikhet för att du också måste återställa det egna kapitalet längre fram, tillsammans med att lösa lån och reglera skatteanstånd. Ha det med i dina överväganden om hur du ska agera som ägare i den fortsatta driften av ditt företag.

matts.back@ownership4.com

hakan.stenson@ownership4.com

www.ownership4.com