Alla företagare arbetar hårt för att utveckla sitt företag och skapa långsiktigt hållbar lönsamhet. Trots det uppstår ibland problem av en mängd skilda orsaker. Ibland handlar det om misstag, missbedömningar och/eller oförutsedda händelser i företaget. Ibland handlar det om helt externa och ofta opåverkbara händelser, som branschförändringar, stora förändringar hos kunder och/eller leverantörer etc. Oavsett orsak är problemen alltid individuella för det enskilda företaget och måste hanteras utifrån företagets egna situation och förutsättningar.

Med det sagt finns ändå några generella råd att ge när det kommer till själva problemhanteringen. Det första och kanske viktigaste är

  • Agera direkt och var fortsatt aktiv. Ägarledda företag som drabbas av problem förväntas reda ut situationen på egen hand. Så vänta inte på att någon annan skall ta initiativ. Gör en ordentlig analys och, med den som underlag, ta fram en åtgärdsplan och börja beta av den. Ha också i åtanke att nästan oavsett problemens art påverkas alltid ekonomin negativt och med et följer ett ökat personligt ansvar för styrelsen.
  • Var noggrann med dokumentation. För tydliga protokoll från styrelsemöten och andra möten och dokumentera de aktiviteter som vidtas i syfte att lösa problemen. Detta är mycket viktigt för att skydda styrelse och ledning då, som nämnts ovan, en problemsituation för företaget, utlöser ett personligt ansvar för denna grupp.
  • Var försiktig med att öka din privatekonomiska inblandning. Att starta och driva företag innebär alltid ett visst mått av privata insatser, till exempel aktiekapital, för att få ihop finansieringen. I en problemsituation förändras kravbilden och övriga finansiärer förväntar sig att ägarna ensamma skall stå för de finansiella inslagen i problemlösningen. I det läget är det lätt att känslorna tar över – det är ju inte sällan livsverket som står på spel. Men ur ett mera rationellt perspektiv är det många gånger inte en bra lösning.

Generellt för dessa tre huvudpunkter är också nödvändigheten att ta hjälp av externa rådgivare, fristående från bank och/eller andra intressenter i bolaget. I en problemsituation är det svårt som företagare, sittandes mitt i turbulensen, att skaffa sig nödvändigt perspektiv på situationen. För både analys och åtgärdsplan kan externa rådgivares engagemang och synpunkter vara helt avgörande. Vi har lång och gedigen erfarenhet och kompetens att hjälpa dig också i svåra situationer. Kontakta oss gärna.

matts.back@ownership4.com

hakan.stenson@ownership4.com

www.ownership4.com