Lyssna och se våra kommentarer

Intäkter och kostnader är den enkla subtraktionen som visar hur ditt företag faktiskt går – vinst eller förlust.

Låt oss börja titta lite närmare på intäkterna. Omöjligt att riktigt påverka tycker nog många. Intäkterna blir som de blir, beroende på hur kunderna handlar och agerar och vi kan ju inte tvinga kunder att köpa just av oss och just våra produkter. Förvisso, kunderna kan inte tvingas till affärer. Trots det kan intäktsnivån påverkas i de fall kunder väljer att göra affärer med just Ditt företag. Ställ helt enkelt följande enkla frågor: 

Ø  Tar vi betalt för allt vi ska ta betalt för? 

Ø  Tar vi betalt för allt vi bör ta betalt för? 

Ø  Kan vi ta mer betalt för något? 

Ø  Kan vi ta betalt för något mer? 

Kan Du oförbehållsamt svara ja på dessa frågor bör du fokusera på upprätthållandet av de försäljningsvolymer som krävs för god lönsamhet.

Om Du däremot svarar nej eller vet ej på någon/några av frågorna är det nog så att Du och medarbetarna i företaget ägnar er åt det kanske vanligaste beteendet när det gäller att hantera intäkter – att pruta med sig själv. Men, och det här är viktigt, man har i längden inte råd att pruta med sig själv bara för att man tror sig vara bussig mot kunderna. Tror att man måste lämna rabatter och medskick för att konkurrenterna gör det.

Det är inte hållbart att hålla ned priser till det som bedöms som viktiga kunder eller ständigt lämna ”medskick” i tron att det skapar nya/fortsatta affärer. Visst, man skall vara vänlig, tillmötesgående och uppmärksam mot sina kunder, men samtidigt behövs insikten att man har rätt att ta betalt och i vissa fall också skyldighet att ta bra betalt. En inte helt lätt balansgång men helt nödvändig att genomföra för att ge sitt företag goda förutsättningar att bygga lönsamhet. 

Frågorna kan, vid en första anblick, verka väl förenklade, men de är i praktiken i stort heltäckande. Om Du verkligen tar Dig an dem, täcker de, förutom egen inställning/eget beteende, också sådant som hur produkter/tjänster prissätts, sammansättning av tjänsteutbud/produktflora, täckningsbidrag från enskilda produkter/tjänster med mera.  Så ha ständigt dessa fyra enkla frågor med dig och diskutera, utvärdera och ompröva löpande din prismodell och -politik till den optimala mixen för ditt företag. Tveka inte att involvera även externa rådgivare i det arbetet. Vi hjälper dig gärna.

matts.back@ownership4.com

hakan.stenson@ownership4.com

www.ownership4.com